Lot 172

BRACELET RIVIERE DE BRILLANTES, on 18K white gold frame. Price: 2.850,00 Euros. (474.200 Ptas.)