Lot 174

BRACELET RIVIERE DE BRILLANTES, on 18K white gold frame. Price: 3.435,00 Euros. (571.536 Ptas.)