Lot 259

18K YELLOW GOLD BRACELET Output: 800.00 Euros. (133.109 Ptas.)