Lot 332

Seiko/Eterna, two steel wristwatches, quartz, Seiko digital, [2]