Lot 1270

Archief van de Leuvense familie Terby. 2de helft 18de eeuw-eerste helft 19de eeuw Zeer interessante verzameling documenten, brieven, partituren, inventarissen, veilingcataloogjes, reglementen, concertprogramma's etc. betreffende de familie Terby. Joseph Terby (14/12/1780-16/03/1860) was Belgisch musicus en kapelmeester van de Sint-Pieterskerk te Leuven. Hij was tevens de stichter van de muziekschool te Leuven die later uitgroeide tot het Stedelijk Conservatorium. Hij was een vooraanstaand violist en componist en was getrouwd met Marie-Claire Van Autgaerden. Samen kregen ze twee kinderen: Joseph (1808-1874?) en François (1813-1884), beide voortreffelijke violisten, opgeleid door hun vader, en componisten van "Variations" en "Fantaisies". The other side of the coin is the violist at the Italian Theatre in Paris and the "Honorary Violist of the Hofmuziek in Brussels". De jongte zoon werd violist en muziekleraar aan de muziekacademie te Leuven en trouwde met Célestine Parmentier. Samen kregen ze een zoon, François Terby (1846-1911), bekend astronoom die overwegend de planeet Mars observeerde. Deze collectie bevat: A. Verzameling gedrukte (gegraveerde) partituren: 1. Terby, J. - Varied air for violin with accompaniment of two violins, viola and bass dedicated to his Excellency monsignor L. Van Gobbelschroey. Parijs, E. Troupenas, n.d. Geen plaatnummer. - Terby, Fr. - Fantasy for violin with piano accompaniment by François Terby. Op. 2. Mainz, Brussel, Antwerpen, Zonen B. Schott, n.d. - 3. Terby, Fr. - Varied original theme for violin with orchestral or piano accompaniment composed and dedicated to his brother Joseph. Op. 4. Mainz, Brussel, Antwerpen, Zonen B. Schott, n.d. - 4. Terby, Fr. - Fantasy-caprice for violin with piano accompaniment dedicated to his friend Constant Servais. Op. 1. Mainz, Antwerpen, Brussel, Zonen B. Schott, n.d. Plaatnummer 8709. Volledig gegraveerd. Meerdere exemplaren van Fantaisie en Theme original. B. Briefwisseling: o.a. van de kerkfabriek van de Sint-Pieterskerk te Leuven aan Joseph Terby; van vader Joseph aan zijn zoon Joseph; van minister van Binnenlandse Zaken Pierre van Gobbelschroey (1784-1850) aan Joseph Terby om hem te bedanken voor de compositie "Air Varié" die aan van Gobbelschroey werd opgedragen (24/01/1829); tussen de broers Joseph en François, brieven gericht aan Joseph (jr) betreffende zijn werkzaamheden te Parijs; brieven aan Célestine met condoléances bij het overlijden van haar echtgenoot François in 1884; brieven omtrent concertprogramma's, muziekverenigingen, reglementen etc.; brieven aan Célestine met condoléances bij het overlijden van haar echtgenoot François in 1884; brieven omtrent concertprogramma's, muziekverenigingen, reglementen etc. Opmerkelijk: een brief van de Belgische hofmaarschalk aan Joseph (jr): "op het daartoe gedaan verzoek aan Zijne Majesteit den Koning door Joseph Terby, te Leuven, om den titel van eersten violist honorair van Hoogst Deszelfs Hofmuziek te verkrijgen. Brengt de Hofmaarschalk des Konings hier mede ter kenning van genoemden rekestrant dat Zijne Majesteit, bij Kabinets Besluit van den 19den maart 1830 heeft goedgevonden hem te verleenen den titel van Honorair Violist van de Hofmuziek te Brussel" (20/03/1830, met koninklijk zwart zegel). Brieven over geluidsoverlast door een "Cabaretier" in het huis aanpalend aan dat van de familie Terby, wonende in de Bogaardenstraat te Leuven en door het installeren van een orgel in "notre quartier N° 87 estaminet Gerrebosh". C. Verzameling veilingcataloogjes o.a. enkele van de nalatenschap van Joseph Terby zelf: 1. chronological catalogue of the operas represented in France since 1645, when they began to appear, until 1733. - 2. catalogue of antique porcelain & earthenware, Venetian glass and other clocks etc. Antwerp, 1874. Broons d'Amsterdam sale, Monday 2 March 1874. - 3-4. Catalogue of the beautiful collection of Italian violins, pie bows, chamber music and precious manuscripts of the great old and modern masters, abandoned by the late Mr. Joseph Terby. Thursday 17th July 1879. Twee ex, één met annotaties. - Catalogue of the fine collection of Italian violins, pie bows, chamber music and precious manuscripts of the great masters, both ancient and modern, left by the late Mr. Joseph Terby, Thursday July 1879. - 6-7. Catalogue of the beautiful and rare collection of religious, dramatic and instrumental music; books on the music and string instruments of the most famous luthiers, left by Mr. Joseph Terby [...] on Wednesday, October 24, 1860. Twee ex. D. Concertprogramma's, ca. 1812-1856: o.a. van "Société de Musique de l'Université", "Société de l'Académie de musique, de Louvain", "Société de Musique, de Louvain", "Société de Musique de Tirlemont", "Société d'Harmonie, d'Anvers", "Cercle de Sainte-Cécile". Een groot aantal met participatie van een van de familieleden Terby. Ofwel een concert gedirigeerd of gecomponeerd door vader of zoon Joseph Terby, ofwel een optreden van onder andere de zonen Joseph of François Terby: "Musical exercise, Friday, 20 February 1818 [...] Variations for the violin of André Romberg, by Terby, son, 8 years old", ofwel met aankondiging van de zoon Jospeh als volwassen muzikant. Ook enkele van muzikale avonden o.a. te Parijs, gedirigeerd door J. Terby. E. Octavo handschrift: "This volume contains: 1/ My father's music catalogue. 2/ Regulations and deliberations of the administration of the old society of St. Cecilia, created in 1819, with an autograph signature of the members composing the 1st nucleus." F. Quarto handschrift: zeer uitgebreide inventaris in zeer net handschrift (van vader Joseph?) van muziekstukken onderverdeeld in verschillende categorieën, telkens alfabetisch gerangschikt volgens incipit (de beginwoorden van het muziekwerk). G. Varia: allerhande documenten aangaande muziekverenigingen, de muziekacademie te Leuven, het Italian Imperial Theatre, etc. Onder andere: een handgeschreven document met nieuwe regels na het samensmelten van de Societe de Ste Cecile en Societe Adelphique, Leuven, 24/12/1819. Gesigneerd door Terby, Vandermueren, Van den Linden, etc. met lijst van leden van de Société de Ste Cécile; "Dispositions auxquelles se soumettent par leur signature messieurs les amateurs qui désirent faire partie de la Musique de la Garde Communale de Louvain". Leuven, 5/06/1829, handgeschreven. Gesigneerd door "chef de musique" Terby en officieren en andere leden. Met lijst met namen van de leden en het instrument dat ze bespelen; Gedrukte reglementen van de Cercle de Ste Cécile en Societe Adelphique-dramatique, 1825, 1827 en 1851 (vice-president, Jos. Terby); "Réglement pour la Société de l'Académie de Musique de Louvain", 1826; Aanwezigheidslijsten van het Théâtre impérial italien (Parijs): "Feuille de présence des artistes de l'orchestre", "Projet de règlement pour la Société de l'Académie de Musique de Louvain, 96 articles", etc.; Aanwezigheidslijsten van het Théâtre impérial italien (Parijs): "Feuille de présence des artistes de l'orchestre", "Projet de règlement pour la Société de l'Académie de Musique de Louvain, 96 articles", etc.; Aanwezigheidslijsten van het Théâtre impérial italien (Parijs): "Feuille de présence des artistes de l'orchestre", "Projet de règlement pour la Société de l'Académie de Musique de Louvain, 96 articles", etc.