Lot 971

RICARDO MACARRÓN (Madrid, 1926 - Riaza, Segovia, 2004) "Paisaje vasco" Watercolour on paper. Measurements: 34 x 47 cm. Price: 100 euros. (16.639 Ptas.)